top of page

ECONOMIST (Departament Financiar-Contabilitate) – Iași


Descrierea postului:

 • asigură derularea procesului de introducere a facturilor de materiale, servicii, lucrări de investiții, utilități și taxe;

 • gestionează evidența și reconcilierea soldurilor de furnizori;

 • asigură evidența sintetică și analitică a furnizorilor (furnizori de materiale, servicii, obiecte de inventar, mijloace fixe, lucrări de investiții, utilități și taxe);

 • verifică ciclul de achiziție în baza căruia se înregistrează facturile furnizorilor;

 • înregistrează în sistemul informatic facturile primite și informează colegii pentru a efectua plățile;

 • realizează, la solicitarea managementului, rapoarte privind evidența furnizorilor, componentele de sold ale acestora, etc.;

 • participă la inventarierea patrimoniului companiei în baza deciziilor primite;

 • realizează activităţi de gestiune a stocurilor: intrări/ieşiri;

 • urmăreste încadrarea veniturilor şi cheltuielilor în vederea realizării bugetului financiar;

 • furnizează rapoarte financiare solicitate de către alte departamente/entități (analize sau detaliere costuri);

 • asigură procesul de ordonare, scanare si arhivare cronologică a documentelor din cadrul departamentului;

 • respectă procedurile interne ale societatii.


Cerinte de baza:

 • studii superioare economice finalizate cu diplomă de licență;

 • minimum 2 ani experiență în domeniul financiar-contabil;

 • cunoștințe avansate de utilizare a pachetului Microsoft Office – Excel, Outlook;

 • cunoștințe tehnice și legislative în domeniul financiar – contabil;

 • capacitate de analiză și sinteză;

 • capacitate de planificare și organizare;

 • atenție sporita la detalii;

 • atitudine proactivă în soluționarea problemelor și realizarea obiectivelor;

 • abilități de comunicare verbală și scrisă;

 • capacitatea de a respecta termenele limită.


Beneficii :

 • pachet salarial motivant (inclusiv tichete de masă); conditii de muncă deosebite alături de o echipă creativă, competitivă si profesionistă unde te vei simți apreciat și inspirat pentru a-ți dezvolta abilitățile și experiența.#cariere #economist #buildcorp #job

bottom of page