top of page

I. HALE (STRUCTURI PARTER) - EXEMPLE REALIZATE

Hale

I.1. HALĂ CU DESCHIDERE ȘI ACOPERIȘ CU O PANTĂ

Structura cu acoperiș cu o singură pantă are un aspect modern, este simplu de executat și permite scurgerea cu ușurință a apei pluviale. Build Corp Prefabricate a realizat această soluție din cadre paralele, cu travee de 6 metri. Pentru realizarea cadrelor se pot utiliza grinzi precomprimate cu secțiune T sau I.

1b.jpg
1b.jpg
1c.jpg

I.2. HALĂ CU DESCHIDERE ȘI ACOPERIȘ CU DOUĂ PANTE

Acest tip de structură prefabricată este ideal pentru hale industriale sau centre comerciale. Structura este realizată optim, din cadre paralele (ca în imaginea de mai jos), cu travee de 6 m contravântuite perimetrial, la partea superioară, cu elemente metalice. Deschiderea optimă este de 24 de metri.

2.jpg
2b.jpg

I.3. HALĂ CU DOUĂ DESCHIDERI ȘI ACOPERIȘ CU DOUĂ PANTE

În funcție de încărcări și considerente arhitecturale, această soluție se poate realiza din cadre (ca în imaginea de mai jos) cu travee de:

  • 6 metri, caz în care nu sunt necesare elemente secundare (pane de beton precomprimat) pentru rezemarea învelitorii (invelitoarea reazemă pe grinzile principale);

  • 12 metri, caz în care sunt necesare elemente secundare (pane de beton precomprimat) pentru rezemarea învelitorii.

3.jpg
3b.jpg
3c.jpg

I.4.  HALĂ CU TREI SAU MAI MULTE DESCHIDERI ȘI ACOPERIȘ CU DOUĂ PANTE

Soluția este derivată din cea descrisă la punctul I.3., având intercalat un cadru suplimentar în zona mediană, obținut prin introducerea în structură a celei de-a treia grinzi de acoperiș. Acoperișul acestei soluții se poate realiza din două grinzi marginale cu secțiune T sau I și o grindă centrală cu secțiune T, în două ape (așa cum este ilustrat în imaginea de mai jos).

4.jpg
4b.jpg
4c.jpg

I.5. HALĂ CU TREI SAU MAI MULTE DESCHIDERI ȘI ACOPERIȘ CU GRINZI CU PANTĂ DUBLĂ

În această soluție sunt utilizate grinzi principale cu secțiunea T, cu lungimea de până la 29 de metri, în varianta cu bulb în zona de rezemare.

5.jpg
5b.jpg
5c.jpg

I.6. STRUCTURĂ PREFABRICATĂ ACOPERITĂ CU ELEMENTE DE TIP ECP (ELEMENT CURB PRECOMPRIMAT)

Pentru această soluție se pot realiza două tipuri de elemente curbe de acoperiș, din beton precomprimat (ECP), cu lungimi de 12 sau 18 metri și lățimea de 1,5 metri. Soluția se poate realiza și într-o combinație de elemente tip ECP, ca în schița de mai jos. Aceasta este o soluție de complexitate redusă, rezultând o structură cu acoperiș din beton. Structura este formată din fundații, stâlpi, grinzi, de acoperiș cu secțiune T, cu lungimea de 6 metri sau 12 metri și ECP-uri care reazemă pe aceste grinzi (ca în imaginea următoare). Pentru deschiderea de 12 metri se utilizează grinda dedicată cu secțiune T.

6.jpg
6b.jpg
6c.jpg

II. STRUCTURI PREFABRICATE ETAJATE

Structuri Prefabricate

GENERALITĂȚI

Sunt generate de cerințele arhitecturale ce îmbină spații cu destinații diferite (producție, depozitare, birouri, spații tehnice etc.). Aceste structuri sunt soluții personalizate, conform necesităților beneficiarilor. În aceste soluții sunt utilizate multiple categorii de elemente structurale, în funcție de configurația structurii, cum sunt: fundații, stâlpi, grinzi de planșeu, elemente de planșeu, grinzi de acoperiș, pane de acoperiș, panouri de soclu, grinzi de fundare.

7.jpg
7b.jpg

III. ELEMENTE STRUCTURALE

Elemente Structurale

III.1. FUNDAȚII TIP GULER / PAHAR

Reprezintă elementul de legătură între stâlp și blocul de fundare monolit.

Gulerele se montează prin rotire la 180°, în plan vertical și se poziționează cu armătura direct pe betonul de egalizare. Ulterior, gulerele se aliniază pe axe, se cofrează blocul de fundare, se montează armătura aferentă și se toarnă betonul ce va îngloba gulerul prefabricat în blocul de fundare, rezultând fundațiile în care vor fi montați stâlpii.

Este o metodă rapidă care reduce substanțial timpul de manoperă în șantier.

În cazul rosturilor seismice sau dacă se dorește o extindere ulterioară, se pot folosi pahare duble sau se pot monta mai multe pahare pe aceeași egalizare, ce vor fi înglobate într-un bloc de fundare comun.

9.jpg
9d.jpg
9b.jpg
9c.jpg

III.2. STÂLPI

Stâlpii prefabricați pot avea secțiune rectangulară.
Pe înălțime pot fi executați cu secțiune constantă sau variabilă, în funcție de regimul de înălțime.

Îmbinarea stâlp grindă se realizează prin console și aparate de reazem de tip furci.

8.jpg
8b.jpg
8c.jpg
8d.jpg

III.3. GRINZI DE PLANȘEU SECȚIUNE T ÎNTORS ȘI SECȚIUNE L

A. Grinzile cu secțiune T întors sunt elemente prefabricate din beton armat sau precomprimat, realizate cu secțiunea constantă și cu lungimea maximă de 25 de metri.

Aceste grinzi pot fi prevăzute cu mustăți sau bucle pentru realizarea legăturilor cu elementele de planșeu și stratul de suprabetonare, pentru a crea efectul de șaibă rigidă.

10.jpg
10b.jpg

B. Grinzile cu secțiune L sunt elemente prefabricate din beton precomprimat sau beton armat ce se realizează cu secțiune constantă și cu lungimea maximă de 25 de metri. Grinzile simplu armate pot fi prevăzute cu mustăți sau bucle pentru grinzi din beton precomprimat, pentru a realiza legătura cu elementele de planșeu și stratul de suprabetonare.

10c.jpg
10d.jpg

III.4.A. ELEMENTE DE PLANȘEU: PREDALE ȘI ELEMENTE TIP TT

A. Elementele de planșeu tip predală se pot realiza atât simplu armate cât și precomprimate în funcție de deschiderile și încărcările impuse de proiect iar după montaj suprafața obținută se armează și se suprabetonează.

Utilizarea predalelor reduce costurile de execuție eliminând necesitatea utilizării cofrajelor (inclusiv a popilor) și a manoperei aferente aspect ce scurtează semnificativ timpul de realizare a planșeelor.

12.jpg
12b.jpg

B. Elementele de planșeu tip TT (dublu T) sunt elemente precomprimate prevăzute cu una sau două nervuri și se pot utiliza pentru realizarea planșeelor.

Au greutate relativ redusă, permit realizarea unor deschideri libere foarte generoase (până la 20 m) și pot acoperi suprafețe mari într-un timp de montaj redus. După montaj, suprafața obținută se armează și se toarnă un strat de beton.

12c.jpg
12d.jpg

III.4.B. ELEMENTE DE PLANȘEU: FÂȘII CU GOLURI

Planșeele tip fâșii cu goluri (FGP) sunt elemente precomprimate realizate cu ajutorul tehnologiei de vibrocompactare din beton clasă superioară, armat doar cu toroane, cu lățimea de 120 cm în trei variante de înălțime în secțiune. Lungimile produsului se adaptează în funcție de necesitățile proiectului.

11.jpg
11d.jpg
11b.jpg
11e.jpg
11c.jpg
11f.jpg

III.5.A. GRINZI DE ACOPERIȘ CU SECȚIUNE I

Grinzile cu sec sunt elemente prefabricate din beton precomprimat ce pot fi executate cu secțiune constantă și lungimea maximă de 30m.

1b.jpg
1c.jpg
1.jpg
1d.jpg

III.5.B GRINZI DE ACOPERIȘ CU SECȚIUNE T

Grinzile cu secțiune T varianta A sunt elemente prefabricate din beton precomprimat sau armat ce se execută cu secțiune constantă. Reprezintă o soluție eficientă din punct de vedere constructiv și economică din punct de vedere al consumului de beton.

2.jpg
2b.jpg

Grinzile cu secțiune T varianta B sunt o altă versiune a grinzii T,  la care diferă secțiunea.

2c.jpg
2d.jpg

III.5.C. GRINZI DE ACOPERIȘ CU SECȚIUNE T CU PANTĂ DUBLĂ

Grinzile cu secțiune T în două ape sunt elemente prefabricate din beton precomprimat, ce se pot realiza cu secțiune de capăt în două variante:

A. Grinzi cu secțiune T SIMPLĂ

3.jpg
3b.jpg

B. Grinzi cu secțiune T CU BULB ÎN ZONA DE REZEMARE

3c.jpg
3d.jpg

III.5.D. GRINZI DE ACOPERIȘ CU SECȚIUNE T ÎNTORS

Grinda de acoperiș cu secțiune T întors este realizată din beton armat și reprezintă o soluție de obținere a unor spații libere de stâlpi. Acest lucru se realizează prin faptul că una sau două grinzi de acoperiș din structură reazemă direct pe această grindă, stâlpii fiind eliminați.

Lungimea maximă de turnare este de 15 mși poate fi prevăzută cu două sau patru scaune metalice pe care reazemă grinzile de pe direcția perpendiculară cu grinda T întors.

4.jpg
4b.jpg
4c.jpg

III.5.E. GRINZI DE ACOPERIȘ CU SECȚIUNE RECTANGULARĂ

Grinzile cu secțiune rectangulară sunt elemente prefabricate din beton precomprimat sau beton armat cu secțiune constantă și lungimea maximă de 25m.

5.jpg
5b.jpg
5c.jpg

III.6.  PANE DE ACOPERIȘ CU SECȚIUNE TRAPEZOIDALĂ ȘI SECȚIUNE T

A. Pane cu secțiune trapezoidală. Sunt elemente prefabricate din beton precomprimat sau beton armat ce se realizează cu lungimea maximă de 19 m.

6.jpg
6b.jpg

B. Pane cu secțiune T. Sunt elemente prefabricate din beton precomprimat sau beton armat ce se realizează cu lungimea maximă de 20 m.

6c.jpg
6d.jpg

III.7. ELEMENTE DE ACOPERIȘ TIP ECP ȘI GRINDĂ T DEDICATĂ

Elementele curbe precomprimate (ECP)  sunt elemente prefabricate cu rol de învelitoare pentru structurile industriale. Sunt disponibile în două lungimi, de 12 m și 18 m, cu lățimea de 1,5 m și se montează pe grinzile principale.

Pot fi realizate cu goluri decupate pentru luminatoare și nu includ termo și hidroizolație.

A. ECP

7.jpg
7b.jpg
7c.jpg
7d.jpg

B. Grinzile cu secțiune T dedicate realizării structurilor cu ECP

7e.jpg
7f.jpg

III.8. PANOURI PREFABRICATE / PEREȚI

Sunt elemente prefabricate executate monostrat sau tristrat. Panourile monostrat sunt realizate integral din beton armat, în timp ce panourile tristrat conțin 2 straturi de beton armat delimitate de un strat de material termoizolant.

Fixarea de structură se face prin îmbunări mecanice. Pot fi panouri de soclu sau panouri de tip perete exterior cu următoarele dimensiuni:

8.jpg
8b.jpg
8c.jpg

III.9. ELEMENTE CUSTOM MADE

În această categorie sunt incluse elementele prefabricate cu destinații speciale, în cadrul unor proiecte importante, și pot fi elemente derivate din categoriile prezentate anterior sau complet diferite.

Din această categorie, Build Corp Prefabricate a realizat gradenele prefabricate pentru Sala Polivalentă din Slatina (în 2015).

9.jpg
9b.jpg

De asemenea, s-au realizat stâlpi cu secțiune I cu lungimea de 23 m (31 t), pentru o hală de sablare corpuri de navă din șantierul naval Galați și stâlpi cu secțiune conică pentru un siloz de cereale la Turnu Măgurele.

9c.jpg
9d.jpg

III.10.A. NODURI ARTICULATE

La nodul articulat atât grinda cât și stâlpul sunt prefabricate. Rezemarea grinzii pe consola stâlpului se realizează cu ajutorul aparatelor de reazem din neopren. Articulația se realizează cu ajutorul unui dorn, care este încastrat în stâlp și intră în golul lăsat în grindă.

10.jpg
10b.jpg
10c.jpg
10a.jpg
10bb.jpg
10cc.jpg
10d.jpg
10dd.jpg

III.10.B. NODURI RIGIDE SAU PARȚIAL RIGIDE

La nodul rigid sau parțial rigid grinda este prefabricată iar stâlpul poate fi prefabricat sau monolit.

Dacă grinda și stâlpul sunt prefabricate, în nod, armăturile de legătură vor fi continue.

Această continuitate poate fi realizată prin suprapunerea/sudarea barelor, dar și cu ajutorul unor piese speciale la care îmbinarea se realizează cu mufe și bare filetate.

Dacă grinda este prefabricată și stâlpul monolit, grinzile prefabricate vor fi oprite la fața nodului. Din stâlp se vor lăsa armături de rezistență ce se vor suprapune/suda cu barele dispuse pentru suprabetonare din grinzile prefabricate.

Cele mai des utilizate noduri în structurile prefabricate sunt nodurile articulate.

11b.jpg
11.jpg

IIII. CERTIFICĂRI

Certificari
bottom of page