I. PREFABRICATE DIN BETON PENTRU PODURI, VIADUCTE ȘI PASAJE

 

I.1. GRINZI PRECOMPRIMATE CU CORZI ADERENTE PENTRU PODURI

Grinzile precomprimate sunt folosite, în mod uzual, pentru realizarea unor lucrări precum: poduri, viaducte, platforme și pasaje subterane.

1.jpg

I.1.A. GRINZI PRECOMPRIMATE TIP T ÎNTORS

4.jpg
3.jpg

Elementul prezentat este exemplificativ. La cerere, grinzile se pot executa la lungimi intermediare și cu oblicitatea dorită (stânga/dreapta), unghiul cel mai des utilizat fiind de 70°.

Tipul de armare, numărul de toroane și clasa de beton vor fi indicate prin proiectul de execuție înaintat de către beneficiar.

I.1.B. GRINZI PRECOMPRIMATE TIP I

6.jpg

Elementul prezentat este exemplificativ. La cerere, grinzile se pot executa la lungimi intermediare și cu oblicitatea dorită (stânga/dreapta), unghiul cel mai des utilizat fiind de 70°.

Tipul de armare, numărul de toroane și clasa de beton vor fi indicate prin proiectul de execuție înaintat de către beneficiar.

7.jpg

I.1.C. GRINZI PRECOMPRIMATE TIP T

8b.jpg

Elementul prezentat este exemplificativ. La cerere, grinzile se pot executa la lungimi intermediare și cu oblicitatea dorită (stânga/dreapta), unghiul cel mai des utilizat fiind de 70°.

Tipul de armare, numărul de toroane și clasa de beton vor fi indicate prin proiectul de execuție înaintat de către beneficiar.

8c.jpg

I.1.D. GRINZI PRECOMPRIMATE TIP I CU PREDALE

9b.jpg
9d.jpg

Elementul prezentat este exemplificativ.

Tipul de armare, numărul de toroane și clasa de beton vor fi indicate prin proiectul de execuție înaintat de către beneficiar.

9c.jpg

I.2 GRINZI POSTCOMPRIMATE

Grinzile postcomprimate servesc la realizarea podurilor cu deschideri mari, sunt formate din trei tronsoane, unul central și două marginale, care sunt realizate în fabrică și îmbinate în șantier prin tehnologia postcomprimării. Se acoperă astfel o deschidere maximă între 26-30 m, având înălțimea maximă de 1,9 m. Această soluție evită transportul agabaritic conducând la o reducere semnificativă a costurilor logistice.

Elementul prezentat este exemplificativ, dimensiunile exterioare, tipul de armare, tipul/numărul de toroane și clasa de beton vor fi indicate prin proiectul de execuție înaintat de către beneficiar.

11.jpg

II. ELEMENTE PREFABRICATE PENTRU PODEȚE

 

II.1 DATE UTILE

Elementele prefabricate pentru podețe sunt folosite la realizarea podețelor pentru:

  • subtraversări de drumuri prin scurgerea apelor pluviale, meteorice;

  • treceri peste cursuri de apă, canale, rigole, s.a.

ALEGEREA TIPULUI DE PODEȚ ÎN FUNCȚIE DE LUMINA UTILĂ (LĂȚIMEA ELEMENTULUI)

ALEGEREA TIPULUI ALEGEREA TIPULUI DE PODEȚ/ELEVAȚIE ÎN FUNCȚIE DE ÎNĂLȚIMEA ELEMENTULUI - H
(COTE EXTERIOARE)PODEȚ ÎN FUNCȚIE DE LUMINA UTILĂ (LĂȚIMEA ELEMENTULUI)

!.jpg

ATENȚIE!
Tabelele prezentate au rol informativ.
Tipul podețului se va stabili prin proiectul tehnic înaintat de către beneficiar.

CORESPONDENȚA ÎNTRE ELEMENTE DE PODEȚE ȘI ELEMENTE DE CAPĂT DE TIP ARIPI ȘI TIMPANE

!.jpg

ATENȚIE!
Corespondența elementelor prezentate mai sus este valabilă doar pentru podețe realizate standard. Funcție de natura terenului și/sau cerințele proiectantului combinarea elementelor de capăt cu podețele poate fi diferită de cea prezentată.

12d.jpg

II.2 TIPURI DE PODEȚE

A. PODEȚE CASETATE

13.jpg

B. PODEȚE DALATE

14.jpg

II.3. ARIPI PREFABRICATE  DIN BETON ARMAT

Aripile de pod sunt elemente de capăt, folosite la realizarea podețelor dalate și casetate. În funcție de poziționarea lor, aripile pot fi de stânga sau de dreapta.

!.jpg

ATENȚIE!
Verifică ce tip de aripi se recomandă pentru fiecare tip de element de podeț!

15e.jpg

II.4. CADRE PREFABRICATE  TIP C DIN BETON ARMAT

Cadrele prefabricate tip C se folosesc la podețe și subtraversări de drumuri pentru scurgerea apelor pluviale. Dimensiunea cadrului se alege în funcție de natura terenului și debitul de apă pe care trebuie să-l preia. Lungimea totală a podețului este multiplu de 1,60 m.

!.jpg

ATENȚIE!
Verifică ce tip de aripi se recomandă pentru fiecare dimensiune de cadru!

16d.jpg

II.5. CADRE PREFABRICATE  TIP P2 DIN BETON ARMAT

Cadrele prefabricate tip P2 sunt cele mai folosite elemente pentru realizarea subtraversărilor de  drumuri pentru scurgerea apelor pluviale. Dimensiunile de gabarit reduse permit transportul eficient al acestor elemente (7 buc./cursă, 22t) și o manipulare ușoară în șantier (aprox. 3,1 tone/buc). Lungimea totală a podețului este multiplu de 1,20 m.

!.jpg

ATENȚIE!
Pentru acest tip de cadru se recomandă aripi A 0.

17e.jpg

II.6. TIMPANE PREFABRICATE DIN BETON ARMAT

Timpanele prefabricate sunt elemente de capăt folosite ca supraînălțare la podețele de tip C și P. Înălțimea lor poate fi adaptată conform proiectului beneficiarului.

!.jpg

ATENȚIE!
Verifică ce tip de timpan se recomandă pentru fiecare tip de cadru C și P!

18d.jpg

II.7. ELEVAȚII PREFABRICATE  DIN BETON ARMAT

Elevațiile prefabricate se utilizează pentru realizarea podețelor împreună cu dale precomprimate centrale și marginale. În mod uzual, pentru realizarea unui podeț, numărul elevațiilor va fi egal cu numărul dalelor și invers. Lungimea totală a podețului este multiplu de 1,60.

!.jpg

ATENȚIE!
În mod uzual, pentru realizarea unui podeț, numărul dalelor va fi egal cu numărul elevațiilor.

19e.jpg

II.8. DALE PREFABRICATE  PRECOMPRIMATE CENTRALE

20b.jpg
20c.jpg

Dale prefabricate precomprimate centrale se utilizează pentru realizarea podețelor împreună cu elevațiile armate. La solicitarea beneficiarului se pot executa dale marginale cu mustăți, astfel încât supraînălțarea să poată fi turnată la fața locului, la înălțimea dorită.

!.jpg

ATENȚIE!
În mod uzual, pentru realizarea unui podeț, numărul dalelor va fi egal cu numărul elevațiilor.

20d.jpg

II.9. DALE PREFABRICATE  PRECOMPRIMATE MARGINALE

21b.jpg
21c.jpg

Dale prefabricate precomprimate marginale se utilizează pentru realizarea podețelor împreună cu elevațiile armate. La solicitarea beneficiarului se pot executa dale marginale cu mustăți, astfel încât supraînălțarea să poată fi turnată la fața locului, la înălțimea dorită.

!.jpg

ATENȚIE!
În mod uzual, pentru realizarea unui podeț, numărul dalelor va fi egal cu numărul elevațiilor.

21d.jpg

III. CERTIFICĂRI